Tylko dla naszych Klientów przy zakupie dowolnego ubezpieczenia specjalna zniżka na
PAKIET SERWISOWY "NA START"
Odbierz PAKIET SERWISOWY ze zniżką 40%

BĄDŹ PRZEWIDUJĄCY

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa dla korporacji

Ubezpieczenia dużych podmiotów w Compensie to przede wszystkim specjalistyczne ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie mienia w transporcie. 

Ubezpieczenia korporacyjne pozwalają również na zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, a także zapewniają ochronę w przypadku podróży służbowych.

Ubezpieczenie mienia w Compensie to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku skierowane jest do firm, które posiadają już ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wybierz to ubezpieczenie mienia, które najlepiej spełnia potrzeby przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie majątku

Specjalistycznie ubezpieczenia majątku firmy.

Compensa mienie i OC dla firm
 

Dostęp do prywatnej służby zdrowia dla pracowników i ich rodzin.

Ubezpieczenie zagranicznych wyjazdów służbowych.

Ubezpieczenia zdrowia pracowników
Podróż służbowa
MIENIE I UTRATA ZYSKU
MASZYNY, URZĄDZENIA I ELEKTRONIKA

Ubezpieczenie maszyn w Compensie to zabezpieczenie maszyn i urządzeń eksploatowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ochrona działa zarówno w czasie aktywnej pracy maszyn oraz w czasie przestoju, konserwacji i transportu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego z kolei to zabezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek m.in. niewłaściwej obsługi, działań osób trzecich, zdarzeń losowych czy błędów w konstrukcji.

Wybierz to ubezpieczenie mienia, które najlepiej spełnia potrzeby przedsiębiorstwa. 

BUDOWA I MONTAŻ

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie skonstruowane jest w formule all risk co oznacza, że ochroną objęte są wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w mieniu (poza zdarzeniami wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Ubezpieczenia transportowe w Compensie to zabezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz odpowiedzialność cywilna spedytora.

Wybierz ubezpieczenie najlepiej spełniające oczekiwania przedsiębiorstwa.

TRANSPORT

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

  • Facebook Basic
  • LinkedIn Basic