Tylko dla naszych Klientów przy zakupie dowolnego ubezpieczenia specjalna zniżka na
PAKIET SERWISOWY "NA START"
Odbierz PAKIET SERWISOWY ze zniżką 40%

UBEZPIECZ DOROBEK ŻYCIA

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa dla rolników

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

OC rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Compensa OC rolnika
ZALETY
 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz pozostałego mienia w ramach jednej polisy

 • jednorazowa lub ratalna płatność składki

 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym dają szereg możliwości

Ubezpieczenie budynków rolnych
Ubezpieczenia dobrowolne
ZAKRES

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem: 

 • śmierci

 • uszkodzenia ciała

 • rozstroju zdrowia

 • uszkodzenia lub zniszczenia mienia

 

Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota zabezpieczenia na wypadek szkód, która wynosi:

 • w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro 

 • w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro 

w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

SUMA GWARANCYJNA
ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY

Ubezpieczenie OC rolnika może zostać rozszerzone w ramach jednej polisy o:

 • Ubezpieczenie budynków rolniczych – obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 • OC w życiu prywatnym

 • Ubezpieczenie innego mienia będącego w posiadaniu rolnika

Więcej szczegółów w zakładkach: Ubezpieczenie budynków rolniczych oraz Ubezpieczenia dobrowolne.

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic