ZADBAJ O DOM

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie majątku w Compensie to kompleksowa ochrona domów i mieszkań wraz z ich wyposażeniem, budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji oraz życia i zdrowia osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz liczne klauzule dodatkowe pozwalają na dopasowanie produktu do Twoich potrzeb i preferencji.

Compensa Mój Dom II to pakiet ubezpieczeń dla osób poszukujących najszerszego zakresu ochrony. 

Compensa Mój Dom II to pakiet ubezpieczeń majątkowych opartych na formule od wszystkich ryzyk (all risk). Oznacza to, że Compensa odpowiada za wszystkie zdarzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

COMPENSA RODZINA

Pakiet ubezpieczeń stworzony z myślą o zabezpieczeniu domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem oraz zdrowia i życia domowników.

COMPENSA MÓJ DOM II

Ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem od wszelkich ryzyk oraz atrakcyjny pakiet ubezpieczeń dodatkowych.

Compensa MÓJ DOM II
ZALETY
 • ubezpieczenie w formule all risk – ochrona od wszelkich zdarzeń w wyniku których doszło do szkody

 • elastyczny zakres ubezpieczenia i duża liczba klauzul dodatkowych

 • możliwość przeniesienia zniżek od poprzedniego ubezpieczyciela

 • dodatkowe 50% zniżki w ostatnim roku 3-letniej polisy

 • mienie zawsze traktujemy jak nowe

 • nie wymagamy wykazu ubezpieczanych przedmiotów

 • zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe działanie zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży

 • dzieła sztuki oraz inne cenne przedmioty o wartości jednostkowej do 15 000 zł ubezpieczamy w ramach ruchomości domowych (dla dzieł sztuki wymagana wycena lub inny dokument potwierdzający ich autentyczność i wartość)

 • ubezpieczamy mienie od stłuczenia lub pęknięcia bez dodatkowej składki

 • gwarantujemy zwrot kosztów poniesionych na wynajem lokalu zastępczego przez okres do 365 dni

ZAKRES
Przedmiot ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia
Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony

Mieszkanie, pomieszczenie gospodarcze wraz za stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami

Budynki gospodarcze (w tym garaż) wraz ze stałymi elementami

Budowle wraz ze stałymi elementami

Wszystkie ryzyka

Kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe w mieszkaniu, domu mieszkalnym 

 • przenikanie wód gruntowych niezależnie od przyczyny

 • przenośny sprzęt elektroniczny od stłuczenia lub pęknięcia

 • elementy zewnętrzne od kradzieży

 • szkody powstałe w domu mieszkalnym wskutek długotrwałej działalności zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży

Wszystkie ryzyka

Ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych, budynkach gospodarczych, budowlach

Wszystkie ryzyka

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe specjalne 

Wszystkie ryzyka

Kradzież z włamaniem

Ruchomości domowe na posesji, balkonie, tarasie, loggii 

Wszystkie ryzyka

Kradzież z włamaniem

Drzewa i krzewy

Wszystkie ryzyka

Kradzież z włamaniem

 • Ubezpieczenie Home Assistance (Klauzula nr 1)
  Zapewniamy Ci pomoc w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach np. pomoc hydraulika, ślusarza czy interwencję specjalisty w zakresie naprawy sprzętu RTV/AGD w razie jego awarii
   

 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia (Klauzula nr 2)
  Ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie na całym Świecie w tym również wskutek rażącego niedbalstwa.

 • W ramach ubezpieczenia zwracamy koszty ochrony prawnej ponad wybraną sumę gwarancyjną do kwoty
  20 000 zł.  Rozszerzenie zakresu OC o szkody: 

  • powstałe, w związku z posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających i dronów o masie startowej do 25 kg, a także lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów oraz latawców 

  • wyrządzone przez właściciela w mieniu należącym do najemców 

  • wyrządzone osobom trzecim przez najemcę 

  • W przypadku podmiotów gospodarczych zakres ochrony obejmuje szkody powstałe z tytułu posiadania ubezpieczonego mienia w tym również wskutek rażącego niedbalstwa
    

 • Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia (Klauzula nr 3)
  Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (o ile przyczyna powstania szkody nie została wyłączona w ogólnych warunkach ubezpieczenia) obejmuje każde mienie, które posiadasz ze sobą przebywając poza miejscem ubezpieczenia na całym świecie. 
   

 • Ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów Mój Compan (Klauzula nr 4)
  Ochrona obejmuje poniesione koszty leczenia weterynaryjnego niezbędne w celu ratowania zdrowia lub życia swojego pupila, z związku z jego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem
   

 • Ubezpieczenie pomocy informatycznej Compensa iMe (Klauzula nr 5)
  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy informatycznej polegającej m.in. na zdalnej diagnostyce i naprawie wadliwie działającego oprogramowania powstałego wskutek awarii sprzętu komputerowego, pomocy przy odzyskaniu danych lub usuwaniu wirusa.

  • Pomoc dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 • Automatyczna kontynuacja umowy (Klauzula nr 6)
  Zapewnia automatyczne zawarcie kolejnej umowy na taki sam okres ubezpieczenia oraz takich samych warunkach jak poprzednia umowa.

 

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic