ZADBAJ O DOM

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie majątku w Compensie to kompleksowa ochrona domów i mieszkań wraz z ich wyposażeniem, budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji oraz życia i zdrowia osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz liczne klauzule dodatkowe pozwalają na dopasowanie produktu do Twoich potrzeb i preferencji.

Compensa Rodzina to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twój dom i mieszkanie wraz z ich wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości, a także życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Compensa Rodzina przeznaczona jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość.

COMPENSA RODZINA

Pakiet ubezpieczeń stworzony z myślą o zabezpieczeniu domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem oraz zdrowia i życia domowników.

COMPENSA MÓJ DOM II

Ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem od wszelkich ryzyk oraz atrakcyjny pakiet ubezpieczeń dodatkowych.

Compensa RODZINA
ZALETY
 • W przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia pozostaje na takim samym poziomie (brak redukcji sumy ubezpieczenia)

 • Odszkodowanie wypłacane w wysokości powstałej szkody (brak zasady proporcji)

 • Elastyczny zakres ubezpieczenia – duża liczba klauzul i produktów dodatkowych (home assistance, NNW, OC w życiu prywatnym)

 • Wyposażenie domu zawsze traktujemy jak nowe, nie wymagamy wykazu rzeczy domowych

 • Możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich w ramach wyposażenia domu

 • Możliwość przeniesienia zniżek od poprzedniego ubezpieczyciela

 • Dodatkowe 50% zniżki w ostatnim roku 3-letniej polisy

ZAKRES

Proponujemy do wyboru:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmujące zakresem: deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku, wiatr,  wybuch,  zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych, śnieg lub lód rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych, zapadanie się ziemi;

 

albo

 

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) to jest ubezpieczenie od wszelkich, niewyłączonych w OWU, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia;

Zakres ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
od wszystkich ryzyk
(all risk)

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozboju)

NIE

TAK

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

TAK

TAK

Ryzyka dodatkowe:
Zakres ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych
od wszystkich ryzyk
(all risk)

TAK

TAK

akty terroru

katastrofa budowlana

TAK

TAK

powódź (o ile nie umówiono się inaczej)

w zależności od strefy powodziowej

w zależności od strefy powodziowej

przepięcie (z każdej przyczyny)

TAK

TAK

stłuczenie lub pęknięcie (z wyłączeniem przenośnego sprzętu elektronicznego oraz innych przedmiotów wskazanych w OWU i Klauzulach

dodatkowa Klauzula

TAK

wandalizm

TAK

TAK

grafitti wykonane na murach, ogrodzeniach, zewnętrznych ścianach lub elementach zewnętrznych

upadek obiektów budowlanych, drzew lub ich części z przyczyn innych niż ogień i inne z

zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub w domu

rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

szkody powstałe podczas przeprowadzki dokonywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem mienia wskutek:

a) działania ognia i innych zdarzeń losowych,

a) działania ognia i innych zdarzeń losowych,

b) zniczczenia lub uszkodzenia w wyniku kolizji środka transportu

koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii instalacji

koszty wynajmu pokoju hotelowego

koszty wynajmu lokalu zastępczego

koszty odtworzenia dokumentów

ochrona w czasie budowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Klauzula nr 9

NIE

Ryzyka dodatkowe

Kradzież z włamaniem i rozbój

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia

 • kradzież z włamaniem

 • rozbój

 • wandalizm

Ryzyko
 • natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach

Rozszerzenie zakresu
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym na terenie Świata

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zawał serca i udar mózgu (ryzyko płatne)

Home assistance

Onkopensa ubezpieczenie rodzinne to ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, dedykowane wyłącznie dla klientów wykupujących ochronę w ramach Compensy Rodzina.


Dajemy Ci wyboru 3 sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł. 

Proces przystąpienia do ochrony jest szybki i prosty – wystarczy odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Nie wymagamy wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddania się dodatkowym badaniom. Jeżeli nie zdiagnozowano u Ciebie wskazanych w oświadczeniu chorób ani nie oczekujesz na wyniki badań związanych z podejrzeniem ich wystąpienia, to możesz przystąpić do ubezpieczenia.


W ramach jednej składki ochroną obejmujemy:

 • Klienta wraz z małżonkiem lub partnerem w wieku od 18 do 50 lat,

 • ich dzieci własne lub przysposobione bez względu na ich liczbę w wieku do 18 lat 

 

Małżonkowie/partnerzy mogą kontynuować ochronę do ukończenia 55 lat, a dzieci do ukończenia 26 lat, jeżeli się uczą.

Zakres ubezpieczenia Compensa Rodzina może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe, m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia,

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (All Risks) - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego użytku domowego od uszkodzeń

 • mienie firmowe - ubezpieczenie mienia ruchomego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej i wchodzącego w skład majątku firmy, stanowiącej własność Klienta

 • ubezpieczenie pomocy informatycznej - całodobowa zdalna pomoc informatyka w przypadku problemów związanych ze sprzętem

 • ubezpieczenie agroturystyczne - rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone agroturystom, w związku z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

 

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic