WYPADKI I INNE NIESZCZĘŚCIA

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Jeśli ulegniesz takiemu zdarzeniu Compensa wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które pomoże opłacić koszty leczenia i rehabilitacji oraz wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala na dopasowanie poziomu ochrony do potrzeb i preferencji osób indywidualnych, rodzin oraz uczniów i pracowników placówek oświatowych. Ponadto NNW w Compensie to również specjalne warunki ubezpieczenia dla grup strażackich.

Ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy każdego z nas i zwykle pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Na szczęście dobre ubezpieczenie NNW jest w stanie złagodzić jego skutki, szczególnie te finansowe.

NNW w Compensie to gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonej osoby, niezależnie od wieku, wykonywanej pracy czy uprawianego sportu.

NNW indywidualne

Ubezpieczenie dla osób indywidualnych i grup oraz szczególne warunki ubezpieczenia dla strażaków.

NNW szkolne

Ubezpieczenie dla uczniów 
i pracowników placówek oświatowych.

Compensa NNW indywidualne
ZALETY
 • zakres ubezpieczenia kreowany zgodnie z potrzebami i preferencjami Klienta

 • ochrona w Polsce i za granicą

 • wypłacone świadczenie jest dodatkowym wsparciem finansowym na czas powrotu do zdrowia, które pomoże sfinansować np. koszty rehabilitacji lub uzupełnić niedobór finansowy spowodowany nieobecnością w pracy

 • liczne klauzule dodatkowe pozwalające na rozszerzenie zakresu NNW, np. assistance, zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu środków specjalnych

 • specjalne warunki ubezpieczenia dla strażaków

ZAKRES

Ubezpieczenie NNW – Klauzula szkolna - zostało specjalnie przygotowane dla dzieci, młodzieży lub osób uczących się w wielu od 0 do 19 lat. Zapewniamy kompleksową ochronę na skutek niespodziewanych zdarzeń wszystkim najmłodszym pociechom jak i dzieciom w wieku szkolnym. Zapoznaj się z OWU NNW

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie

 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Onkopensa ubezpieczenie indywidualne to ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, dedykowane wyłącznie dla klientów wykupujących ochronę w ramach NNW indywidualnego.


Dajemy Ci do wyboru 3 sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł

Proces przystąpienia do ochrony jest szybki i prosty – wystarczy odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Nie wymagamy wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddania się dodatkowym badaniom. Jeżeli nie zdiagnozowano u Ciebie wskazanych w oświadczeniu chorób ani nie oczekujesz na wyniki badań związanych z podejrzeniem ich wystąpienia, to możesz przystąpić do ubezpieczenia.

 

 

 • Minimalny wiek objęcia ochroną: 18 lat.

 • Górny wiek objęcia ochroną: 60 lat.

 • Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia.

 • Okres ubezpieczenia: roczny z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony.

Zakres ubezpieczenia NNW może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe:

 • assistance – zestaw dodatkowych usług polegających na m.in. dostępie do infolinii medycznej, organizacji wizyty lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, dostarczeniu leków oraz pokryciu kosztów transportu medycznego

 • zwrot kosztów leczenia poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 

 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku

 • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

 • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 • poważne zachorowanie – wypłata świadczenia w związku z zachorowaniem na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia

 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia w podróży

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

 • odpowiedzialność cywilna wychowawców, opiekunów i instruktorów

 • zwrot kosztów zakupu wyprawki z tytułu narodzin dziecka lub kosztów pogrzebu z tytułu śmierci członka rodziny

 • warunki szczególne dla strażaków – specjalne warunki ubezpieczenia przygotowane dla strażaków ochotniczych straży pożarnych (OSP) i młodzieżowych drużyn pożarnych (MDP)

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic