WYPADKI I INNE NIESZCZĘŚCIA

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Jeśli ulegniesz takiemu zdarzeniu Compensa wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które pomoże opłacić koszty leczenia i rehabilitacji oraz wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala na dopasowanie poziomu ochrony do potrzeb i preferencji osób indywidualnych, rodzin oraz uczniów i pracowników placówek oświatowych. Ponadto NNW w Compensie to również specjalne warunki ubezpieczenia dla grup strażackich.

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

NNW indywidualne

Ubezpieczenie dla osób indywidualnych i grup oraz szczególne warunki ubezpieczenia dla strażaków.

NNW szkolne

Ubezpieczenie dla uczniów 
i pracowników placówek oświatowych.

Compensa NNW szkolne
ZALETY
 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej

 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia

 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników

ZAKRES
 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru

 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru

 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia

 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku 

Ubezpieczenie NNW szkolne może zostać rozszerzone o liczne klauzule dodatkowe, zgodnie z potrzebami i preferancjami danej placówki oświatowej:

 • zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem

 • jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia

 • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy, która nastąpiła w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

 • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego – zwrot kosztów poniesionych na środki ortopedyczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

 • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego

 • jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna  Ubezpieczonego w

 • skutek nieszczęśliwego wypadku

 • OC dyrektora oraz personelu placówki oświatowej

 • odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic