URLOP BEZ STRESU

Wypełnij formularz
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
NASZE BIURO
Centrala:

Horizon Personal Care sp. z o.o.

ul. Pańska 96 / 83

00 - 837 Warszawa

Infolinia:

22 133 98 98 (dla konsumentów)

22 133 98 90 (dla biznesu)

Fax: 22 432 08 37

email: BOK@hpc24.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

9:00 do 17.00

 

Jeżeli chcesz się spotkać poza godzinami pracy lub w innej lokalizacji - zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z formularza, żeby umówić spotkanie.

Compensa VOYAGER

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. 

Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

ZAKRES
 • Ubezpieczenie turystyczne zabezpieczające zarówno podróż służbową jak i wakacje z bliskimi

 • Możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą

 • lLczne świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • Optymalne ubezpieczenie na narty i inne aktywności turystyczne

 

Compensa Voyage daje możliwość wyboru 1 z 4 wariantów ubezpieczenia: 

WARIANTY UBEZPIECZENIA
 
ZALETY

Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą przy podróżach po Europie i po Świecie. 

Zakres ochrony obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem

 • Assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku

 • Ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu

 

Wariant
Podstawowy
Standardowy
Luksusowy
Elastyczny

Ubezpieczenie kosztów leczenia

100 000 zł

200 000 zł

350 000 zł

od 40 000 zł

do

500 000 zł

Pobyt w szpitalu

Badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne

Honoraria i wizyty lekarskie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Dojazd lekarza do Ubezpieczonego

Zakup niezbędnych środków opatrunkowych 
i lekarstw przypisanych przez lekarza

Naprawa protez (za wyjątkiem protez stomatologicznych)

Leczenie stomatologiczne

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

TAK

TAK

TAK

TAK

250 EURO

250 EURO

250 EURO

250 EURO

Poród przed 32 tygodniem ciąży

2000 EURO

2000 EURO

2000 EURO

2000 EURO

Komora dekompresyjna

Wariant assistance

NNW

Ubezpieczenie bagażu

OC w życiu prywatnym

Baza

Top

Top

Baza lub Top

10 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

Opcja

NIE

NIE

2000 zł

Opcja

NIE

100 000 zł

100 000 zł

Opcja

Zakres ubezpieczenia assistance w wersji Baza:

 • Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy

 • Informacje przed podróżą

 • Przekazanie informacji osobie bliskiej

 • Transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania

 • Transport do innego szpitala

 • Transport ubezpieczonego do RP lub kraju zamieszkania

 • Transport zwłok do miejsca pochówku (oraz zakup trumny lub urny do 1000 euro)

 • Pomoc przy odtworzeniu dokumentów

 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 24 h

 • Pomoc w przypadku opóźnień lotu

Ubezpieczenie assistance w wariancie Top (obejmuje zakres assistance Baza i dodatkowe świadczenia):

 • Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego gdy jest hospitalizowany

 • Transport osób towarzyszących bezpiecznemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci

 • Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi jeżeli jest hospitalizowany lub zmarł

 • Wyżywienie i zakwaterowanie  Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji

 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania

 • Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa (do 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenie kosztów leczenia)

 • Zastępstwo w podróży służbowej

 • Kontynuacja zaplanowanej podróży

 • Kierowca zastępczy

 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

 • Pomoc prawna

 • Pomoc tłumacza

 • Pomoc finansowa

 • Pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass

© 2019 Horizon Personal Care sp. z o.o.               >>>     Zadzwoń do nas: 22 133 98 98                >>>   Znajdź nas:

 • Facebook Basic
 • LinkedIn Basic